DISCLAIMER

Kamer van Koophandel
123bandenmontage.nl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59917229.

Inhoud
De door 123bandenmontage.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 123bandenmontage.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. 123bandenmontage.nl en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. 123bandenmontage.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door 123bandenmontage.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van 123bandenmontage.nl.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van 123bandenmontage.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

123bandenmontage.nl
Angstelkade 2a 1-18
3631 NA Nieuwersluis

info@123bandenmontage.nl
Telefoon 0294 76 4000
Mobiel 06 159 42 999

webdesign : scriptus-design.nl